Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 27 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 24 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.419 rapid tests και ανευρέθηκαν 517 θετικά (15.12%). Από τις 517 περιπτώσεις, οι 253 αφορούν άνδρες και οι 264 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 44.64 έτη.

Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 63 rapid tests, με 17 θετικά (26.98%), που αφορούν σε 9 άνδρες και 8 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.