Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 21 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 19 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 2.888 rapid test και ανευρέθηκαν 479 θετικά (16.59%). Από τις 479 περιπτώσεις, οι 243 αφορούν άνδρες και οι 236 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47.24 έτη.

Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 60 rapid test με 9 θετικά (15%) αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.