Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 32 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 25 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.722 rapid tests και ανευρέθηκαν 646 θετικά (17.36%). Από τις 457 περιπτώσεις, οι 300 αφορούν άνδρες και οι 346 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 52,61 έτη.
Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 52 rapid tests, με 14 θετικά (26.92%), που αφορούν σε 7 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.