-50€ έκπτωση στην αρχική τιμή για έναν ολόκληρο μήνα!

Από 14 Φεβρουαρίου έως 14 Μαρτίου
📌 Μεραρχίας 19 Σέρρες