Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 28 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 22 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.917 rapid tests και ανευρέθηκαν 675 θετικά (17.23%). Από τις 675 περιπτώσεις, οι 342 αφορούν άνδρες και οι 333 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 45,09 έτη.

Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 41 rapid tests, με 11 θετικά (26.83%), αφορούν σε 7 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.