Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκε η 1η επικαιροποίηση Απόφασης Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου του Υπομέτρου 6.1 (3η πρόσκληση). Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

 

Επισημαίνουμε τα εξής:

  • Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητας υποβολής αίτησης μη ένταξης στο υπομέτρο εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων. Οι τυχόν αιτήσεις μη ένταξης υποβάλλονται εγγράφως στη ΔΑΟΚ της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
  • Οι εν δυνάμει δικαιούχοι και οι μελετητές τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης των πινάκων. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων.

 

             

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                    Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 

 

 

                                                                                               ΛΕΩΝΙΔΑΣ Β. ΒΑΡΟΥΔΗΣ