#Φρέσκα αυγά Α’ ποιότητας, βιολογικά, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα Medium Large & Kids βιολογικά. #bio #bioeggs #naturalproducts #greekproducts #kerkini #agroktimakerkinis #fresheggs

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του Αγροκτήματος Κερκίνης: http://www.agroktima-kerkinis.gr/