Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 166 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 9.830 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.159 θετικά (11.75%). Από τις 1.159 περιπτώσεις, οι 541 αφορούν άνδρες και οι 618 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46,73 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
36 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
19 rapid tests, με 8 θετικά (42.11%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
14 rapid tests, με 7 θετικά (50%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
25 rapid tests, με 2 θετικά (8%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 74 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
91 rapid tests, με 12 θετικά (13.19%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
6 rapid tests, με 1 θετικό (16.67%), που αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 75 ετών.