Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 161 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.710 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.481 θετικά (13.83%). Από τις 1.474 περιπτώσεις, οι 678 αφορούν άνδρες και οι 796 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 45,89 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
33 rapid tests, με 11 θετικά (33.33%), που αφορούν σε 7 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
29 rapid tests, με 12 θετικά (41.38%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 8 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
25 rapid tests, με 3 θετικά (12%), που αφορούν σε 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
112 rapid tests, με 24 θετικά (21.43%), που αφορούν σε 11 άνδρες και 13 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
17 rapid tests, με 4 θετικά (23.53%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 71 έτη.