Την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 170 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.627 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.321 θετικά (12.43%). Από τις 1.321 περιπτώσεις, οι 643 αφορούν άνδρες και οι 678 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47.19 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
39 rapid tests, με 14 θετικά (35.9%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
25 rapid tests, με 7 θετικά (28%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
36 rapid tests, με 6 θετικά (16.67%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
101 rapid tests, με 13 θετικά (12.87%), που αφορούν σε 9 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
11 rapid tests, με 1 θετικό (9.09%), που αφορά σε 1 άνδρα 54 ετών.