Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 179 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 9.209 rapid tests και ανευρέθηκαν 962 θετικά (10.45%). Από τις 962 περιπτώσεις, οι 457 αφορούν άνδρες και οι 505 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 48,21 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
11 rapid test με 4 θετικά (36.36%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 69 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
12 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
16 rapid tests, με 5 θετικά (31.25%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
75 rapid tests, με 13 θετικά (17.33%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
14 rapid tests, με 1 θετικό (7.14%), που αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 19 ετών.
▪ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
10 αρνητικά rapid tests.