Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 171 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.755 rapid tests και ανευρέθηκαν 915 θετικά (10.45%). Από τις 915 περιπτώσεις, οι 416 αφορούν άνδρες και οι 499 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 49.53 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
8 rapid tests, με 4 θετικά (50%), που αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
12 rapid tests, με 3 θετικά (25%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
10 rapid tests, με 4 θετικά (40%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
144 rapid tests, με 17 θετικά (11.81%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 13 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
4 rapid tests, με 1 θετικό (25%), που αφορά σε 1 άνδρα 74 ετών.
▪ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
3 αρνητικά rapid tests.