Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 176 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 9.407 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.098 θετικά (11.67%). Από τις 1.098 περιπτώσεις, οι 521 αφορούν άνδρες και οι 577 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 48,17 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
19 rapid tests, με 2 θετικά (10.53%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 76 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
30 rapid tests, με 9 θετικά (30%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
19 rapid tests, με 3 θετικά (15.79%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
23 rapid tests, με 5 θετικά (21.74%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 71 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
77 rapid tests, με 7 θετικά (9.09%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
12 rapid tests, με 2 θετικά (16.67%), που αφορούν σε 2 άνδρες, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη.