Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 178 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.815 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.321 θετικά (12.21%).Από τις 1.321 περιπτώσεις, οι 603 αφορούν άνδρες και οι 718 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43.17 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
17 rapid tests, με 8 θετικά (47.06%), που αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
18 rapid tests, με 8 θετικά (44.44%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
12 rapid tests, με 2 θετικά (16.67%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
149 rapid tests, με 27 θετικά (18.12%), που αφορούν σε 15 άνδρες και 12 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
9 rapid tests, με 1 θετικό (11.11%), που αφορά σε 1 άνδρα 66 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
9 rapid tests, με 1 θετικό (11.11%), που αφορά σε 1 άνδρα 43 ετών.