Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 197 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10314 rapid test και ανευρέθηκαν 1179 θετικά (11.43%). Από τις 1179 περιπτώσεις, οι 539 αφορούν άνδρες και οι 640 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43,80 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
8 rapid test με 2 θετικά (25%) αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
16 rapid test με 5 θετικά (31.25%) αφορούν σε 1 άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥ
13 rapid test με 5 θετικά (38.46%) αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
122 rapid test με 9 θετικά (7.38%) αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
5 αρνητικά rapid test

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
9 rapid test με 2 θετικά (22.22%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 63 έτη