Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 190 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.202 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.081 θετικά (10.51%). Από τις 1.081 περιπτώσεις, οι 527 αφορούν άνδρες και οι 554 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43.14 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΑΠΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
13 rapid tests, με 1 θετικό (7.69%), που αφορά σε 1 άνδρα 62 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
15 rapid tests, με 5 θετικά (33.33%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
16 rapid tests, με 5 θετικά (31.25%), που αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
17 rapid tests, με 1 θετικό (5.88%), που αφορά σε 1 άνδρα 60 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
99 rapid tests, με 20 θετικά (20.2%), που αφορούν σε 8 άνδρες και 12 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
6 rapid tests, με 2 θετικά (33.33%), που αφορούν σε 2 άνδρες, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη.