Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 177 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 12.588 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.637 θετικά (13%). Από τις 1.637 περιπτώσεις, οι 736 αφορούν άνδρες και οι 901 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 41,85 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
19 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
17 rapid tests, με 9 θετικά (52.94%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
16 rapid tests, με 5 θετικά (31.25%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
8 rapid tests, με 4 θετικά (50%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
226 rapid tests, με 29 θετικά (12.83%), που αφορούν σε 18 άνδρες και 11 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
5 rapid tests, με 2 θετικά (40%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.