Την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 167 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.512 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.410 θετικά (13.41%). Από τις 1.410 περιπτώσεις, οι 694 αφορούν άνδρες και οι 716 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 48,75 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
14 rapid tests, με 1 θετικό (7.14%), που αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 71 ετών
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
30 rapid tests, με 9 θετικά (30%), που αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
21 rapid tests, με 2 θετικά (9.52%), που αφορούν σε 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
29 rapid tests, με 4 θετικά (13.79%), που αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
111 rapid tests, με 20 θετικά (18.02%), που αφορούν σε 8 άνδρες και 12 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
17 rapid tests, με 4 θετικά (23.53%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.