Την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 143 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 62 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 11.243 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.602 θετικά (14.25%). Από τις 1.602 περιπτώσεις, οι 775 αφορούν άνδρες και οι 827 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46,02 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
31 rapid test με 4 θετικά (12.9%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
42 rapid tests, με 18 θετικά (42.86%), αφορούν σε 9 άνδρες και 9 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63.5 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
27 rapid tests, με 8 θετικά (29.63%), αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
57 rapid tests, με 10 θετικά (17.54%) αφορούν σε 5 άνδρες και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
128 rapid tests, με 35 θετικά (27.34%), αφορούν σε 14 άνδρες και 21 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
17 rapid tests, με 5 θετικά (29.41%), αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.