Την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 153 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.914 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.540 θετικά (14.11%). Από τις 1.540 περιπτώσεις, οι 767 αφορούν άνδρες και οι 773 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 45,61 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
22 rapid tests, με 2 θετικά (9.09%),που αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
18 rapid tests, με 7 θετικά (38.89%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 6 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
42 rapid tests, με 12 θετικά (28.57%), που αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
21 rapid tests, με 1 θετικό (4.76%), που αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 43 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
150 rapid tests, με 27 θετικά (18%), που αφορούν σε 15 άνδρες και 12 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
7 αρνητικά rapid tests.