Την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 126 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.746 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.491 θετικά (13.87%). Από τις 1.491 περιπτώσεις, οι 710 αφορούν άνδρες και οι 781 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46.46 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΑΠΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
17 rapid tests, με 1 θετικό (5.88%), που αφορά σε 1 γυναίκα 65 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
38 rapid tests, με 11 θετικά (28.95%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
124 rapid tests, με 24 θετικά (19.35%), που αφορούν σε 13 άνδρες και 11 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.