Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 167 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.139 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.187 θετικά (11.71%). Από τις 1.187 περιπτώσεις, οι 587 αφορούν άνδρες και οι 600 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47,69 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
31 rapid tests, με 12 θετικά (38.71%), που αφορούν σε 8 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
13 rapid tests, με 2 θετικά (15.38%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
17 rapid tests, με 1 θετικό (5.88%), που αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 58 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
116 rapid tests, με 16 θετικά (13.79%), που αφορούν σε 7 άνδρες και 9 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
16 rapid tests, με 4 θετικά (25%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.