Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 177 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.172 rapid tests και ανευρέθηκαν 779 θετικά (9.53%). Από τις 779 περιπτώσεις, οι 349 αφορούν άνδρες και οι 430 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46,36 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
19 rapid tests, με 5 θετικά (26.32%), αφορούν σε 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
11 rapid tests, με 3 θετικά (27.27%), αφορούν σε 2 αγόρια και 1 κορίτσι, με διάμεση ηλικία τα 8 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
25 rapid tests, με 2 θετικά (8%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 71 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
91 rapid tests, με 17 θετικά (18.68%), αφορούν σε 8 άνδρες και 9 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
4 αρνητικά rapid tests.