Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 155 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 62 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 9.590 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.240 θετικά (12.93%). Από τις 1.240 περιπτώσεις, οι 594 αφορούν άνδρες και οι 646 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 48,34 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
25 rapid tests, με 8 θετικά (32%), που αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
23 rapid tests, με 6 θετικά (26.09%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
16 rapid tests, με 3 θετικά (18.75%), που αφορούν σε 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
168 rapid tests, με 29 θετικά (17.26%), που αφορούν σε 15 άνδρες και 14 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
9 αρνητικά rapid tests.