Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 155 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 9.088 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.020 θετικά (11.22%). Από τις 1.020 περιπτώσεις, οι 513 αφορούν άνδρες και οι 507 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 48.76 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
26 rapid tests, με 10 θετικά (38.46%), που αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ
15 rapid tests, με 3 θετικά (20%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
19 rapid tests, με 3 θετικά (15.79%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
75 rapid tests, με 14 θετικά (18.67%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
6 rapid tests, με 4 θετικά (66.67%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.