Την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 159 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 11.207 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.436 θετικά (12.81%). Από τις 1.436 περιπτώσεις, οι 712 αφορούν άνδρες και οι 724 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 44,46 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
23 rapid tests, με 4 θετικά (17.39%), που αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
23 rapid tests, με 5 θετικά (21.74%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 18 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
22 rapid tests, με 5 θετικά (22.73%) που αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
132 rapid tests, με 24 θετικά (18.18%), που αφορούν σε 10 άνδρες και 14 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.