Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 153 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.918 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.288 θετικά (11.8%). Από τις 1.288 περιπτώσεις, οι 624 αφορούν άνδρες και οι 664 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47.86 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
35 rapid tests, με 13 θετικά (37.14%), που αφορούν σε 5 άνδρες και 8 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
23 rapid tests, με 11 θετικά (47.83%), που αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
27 rapid tests, με 5 θετικά (18.52%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
124 rapid tests, με 28 θετικά (22.58%), που αφορούν σε 12 άνδρες και 16 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.