Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 177 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 14.183 rapid tests και ανευρέθηκαν 2.144 θετικά (15.12%). Από τις 2.144 περιπτώσεις, οι 1.054 αφορούν άνδρες και οι 1.090 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47,30 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
32 rapid tests, με 8 θετικά (25%), που αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 71 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
34 rapid tests, με 12 θετικά (35.29%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
27 rapid tests, με 5 θετικά (18.52%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 74 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
174 rapid tests, με 31 θετικά (17.82%), που αφορούν σε 16 άνδρες και 15 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
9 rapid tests, με 5 θετικά (55.56%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
11 rapid tests, με 3 θετικά (27.27%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 76 έτη.