Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 181 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.947 rapid tests και ανευρέθηκαν 983 θετικά (10.99%). Από τις 983 περιπτώσεις, οι 446 αφορούν άνδρες και οι 537 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47.86 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΑΠΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
12 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
20 rapid tests, με 6 θετικά (30%), που αφορούν σε 1 άνδρα και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
9 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
18 rapid tests, με 3 θετικά (16.67%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
97 rapid tests, με 16 θετικά (16.49%), που αφορούν σε 9 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
1 αρνητικό rapid test.