Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Πολιτικη

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σέρρες: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών ΣΗΜΕΡΑ το μεσημέρι

Μάθε λεπτομέρειες παρακάτω...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σέρρες 3 Δεκεμβρίου 2020 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 20

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών

 1. Δημοτικούς Συμβούλους

Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών

Έδρες τους

 

   Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ)  «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

- την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων  και

- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,

    σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.

  Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, διότι συντρέχουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας. 

    Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο Σερρών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας λόγω των αυξημένων αναγκών από την πανδημία SARS-CoV-2 (COVID-19).          

                              Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

 

 

Κοινοποίηση:                                                             

 1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. κ. Δ/ντή Διοικητικών
 3. κ. Δ/ντή Οικονομικών
 4. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.
 5. κ. Δ/ντή Καθαριότητας
 6. κ. Δ/ντή Ανάπτυξης & Αγροτ. Οικονομίας
 7. κ. Δ/ντή Κοινων.Προστασ.,Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού
 8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 9. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
 10. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
 11. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

      Π. Κωστοπούλου 2

 1. Εμπορικό Σύλλογο

      Π. Κωστοπούλου 2

 1. ΟΕΒΕΣ

      Π. Κωστοπούλου 2

 1. Οικονομικό Επιμελητήριο

      Κ. Καραμανλή 14

 1. Δικηγορικό Σύλλογο

      Κ. Καραμανλή 53

 1. Ιατρικό Σύλλογο

      Τσαλοπούλου 12

 1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

      Π. Μελά 16

 1. Τ.Ε.Ι. Σερρών

      Ενταύθα 

 1. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

      - Σερρών

      - Μητρουσίου

      - Λευκώνα

      - Σκουτάρεως

      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

 1. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:

      - Αγίας Ελένης

      - Αδελφικού

      - Αναγέννησης

      - Άνω Βροντούς

      - Άνω Καμήλας

      - Βαμβακιάς

      - Βαμβακούσσης

      - Ελαιώνος

      - Επταμύλων

      - Καλών Δένδρων

      - Κάτω Καμήλας

      - Κουβουκλίου

      - Κουμαριάς

      - Κωνσταντινάτου

      - Μονοκκλησιάς

      - Οινούσας

      - Ορεινής

      - Πεπονιάς

      - Προβατά

      - Χριστός

      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.