Πολιτικη

Σέρρες, Λευτέρης Αβραμάκης: «Να επανεξετάσει την άρνησή του να συνεχιστεί το Μέτρο 11 για την ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης»

Τριάντα πέντε Βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Σερρών, Λευτέρης Αβραμάκης, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή αναφορικά με την αδικαιολόγητη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να μην παραταθεί το Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στην ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών. .

Οι Βουλευτές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργητών πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς στόχους της χώρα, καθώς τα ποιοτικά προϊόντα που παράγονται μπορούν εφόσον στηριχθούν αποτελεσματικά να εξελιχθούν σε σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Ταυτόχρονα, οι βιολογικές καλλιέργειες είναι συμβατές με τις πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης, την αειφορία των υδάτων και την διατήρηση της ποιότητας των ελληνικών καλλιεργήσιμων εδαφών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ισχυρίζεται ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η παράταση του συγκεκριμένου μέτρου λόγω του ότι δεν έχει γίνει απόσβεση της υπερδέσμευσης των προσκλήσεων του Μέτρου 11 ενώ ταυτόχρονα οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τα επόμενα χρόνια σε μέτρα όπως οι εξισωτικές αποζημιώσεις, τα σχέδια βελτίωσης κλπ είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Πρακτικά ο Υπουργός χαρακτηρίζει μη σκόπιμη την ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών παρά τις αντιδράσεις και της επιστημονικής κοινότητας (ΓΕΩΤΕΕ).

Οι Βουλευτές θεωρούν ότι οι βιολογικές καλλιέργειες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα και ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου να διασφαλίσει τόσο την παράταση του Μέτρου 11 όσο και να ενεργοποιήσει και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Επισημαίνουν μάλιστα τον κίνδυνο, η άρνησή του να ενισχύσει τις βιολογικές καλλιέργειες να πολλαπλασιάσουν την χρήση την νιτρική ρύπανση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και καλούν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αναθεωρήσει την απόφασή της και να συνταχθεί με την κατεύθυνση ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα που συστήνει η επιστημονική κοινότητα και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των δυνάμεων της πρωτογενούς παραγωγής. 

 

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.