Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Σέρρες: Κρι-Κρι: Πώληση μετοχών από το γιο του Παναγιώτη Τσινάβου

Μάθε λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας), προέβη στις 19/01/2018 σε πώληση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 3,24 ευρώ έκαστη και στις 22/1/2018 σε πώληση 200.000  κοινών ονομαστικών μετοχών προς 3,50 ευρώ έκαστη.

Πηγή: Capital.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.