Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Σέρρες: ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Κρι-Κρι προσλαμβάνει προσωπικό σε 4 θέσεις!

Μάθε λεπτομέρειες και στείλε το βιογραφικό σου τώρα!

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Job description

 • Ενισχύει και βελτιώνει τις σχέσεις της εταιρείας με τις αλυσίδες supermarkets που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του/ης,
 • Βελτιώνει καθημερινά το πλαίσιο συνεργασίας με το υφιστάμενο πελατολόγιο.
 • Μεριμνά για τη συνεχή αναζήτηση νέων πελατών, βάσει του πλάνου στόχευσης.
 • Καθορίζει το πρόγραμμα – χρονοδιάγραμμα επισκέψεών και το παραδίδει στον προϊστάμενο προς έγκριση.  
 • Προτείνει αλλαγές, αναφορικά με το πρόγραμμα επισκέψεων, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο time management.
 • Ανάλογα με την περιοχή ευθύνης, διαχειρίζεται εμπορικούς συνεργάτες (αντιπροσώπους), προτείνοντας βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την εταιρεία.
 • Διαχειρίζεται το εταιρικό εμπορικό πρόγραμμα μέσω tablet, καταχωρώντας νέους πελάτες και τυχόν ελλείψεις της αγοράς, παρακολουθώντας παράλληλα τις εμπορικές συμφωνίες. 
 • Κάνει προβλέψεις πωλήσεων της περιοχής του/ης  σε τακτική βάση ανά προϊόν, κατηγορία πελατών, γεωγραφική περιοχή και συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο budget πωλήσεων και εξόδων.
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες του ανταγωνισμού και τις καταγράφει στο εβδομαδιαίο report.
 • Μεριμνά τα υπόλοιπα πελατών να μην υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα plafon πιστώσεων.

Job requirements

Τυπικά προσόντα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολής Business ή Οικονομικών ή Marketing κρίνεται απαραίτητο
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης Management ή Negotiatios ή Marketing, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, είναι MUST
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις και πρακτικές merchandising και space management 
 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση σε ERP SAP θα εκτιμηθεί)
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
 • Δυνατότητα να ταξιδεύει και να διανυκτερεύει στους νομούς Πιερίας, Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Job description

 • Ελέγχει κατά την παραγωγική διαδικασία της εφαρμογής των ορθών βιομηχανικών πρακτικών, των διαδικασιών και των συστημάτων ποιότητας που τηρεί η εταιρεία για τις μονάδες γαλακτοπαραγωγής.
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας από πλευράς των μονάδων γαλακτοπαραγωγής.
 • Αξιολογεί τις μονάδες γαλακτοπαραγωγής βάσει των ποιοτικών κριτηρίων του νωπού γάλακτος.
 • Αξιολογεί τις μονάδες γαλακτοπαραγωγής βάσει των ζωοτεχνικών κριτηρίων.
 • Ελέγχει την ποιότητα του νωπού γάλακτος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.
 • Σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές ποιότητας, αναλαμβάνει την εφαρμογή του πλάνου διορθωτικών ενεργειών.
 • Εκτελεί στατιστικές αναλύσεις σε συνεργασία με τους συναδέλφους του εργαστηρίου.
 • Συνεργάζεται με τον Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου με στόχο τη σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους γαλακτοπαραγωγούς.
 • Αναζητεί και αξιολογεί υποψήφιες μονάδες γαλακτοπαραγωγής για έναρξη συνεργασίας.
 • Υποστηρίζει την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων συνεδρίων για τους γαλακτοπαραγωγούς.
 • Εισηγείται προς τον Υπεύθυνο Ζώνης Γάλακτος τυχόν μεταβολές ή προσθήκες σε έγγραφα, μεθόδους, οδηγίες κλπ που προωθούν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και την επίτευξη των στόχων του τμήματος.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου, Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής (ΑΕΙ), Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας (ΑΕΙ) 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση Management θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα 
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα για τουλάχιστον 3 έτη
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office,excel
 • Γνώσεις υλοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 
 • Επιθυμητή γνώση στατιστικών εφαρμογών
 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HR SPECIALIST

Job description

Αναθεωρεί και συνεχώς βελτιώνει τη διαδικασία της προσέλκυσης και της επιλογής προσωπικού, με στόχο την ταχύτερη και την ποιοτικότερη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, καθώς και τη σύναψη win – win συνεργασιών, μεταξύ της Κρι Κρι και των νέων συνεργατών!

 

 Αρμοδιότητες: 

 • Ανανεώνει όλες τις υπάρχουσες περιγραφές θέσεων εργασίας, συντάσσοντας παράλληλα νέες σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων, προκειμένου να αντιστοιχούν με τις τις ανάγκες της εταιρείας.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη της Δ/νσης HR, για τη βελτίωση όλων των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στις παροχές, με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Διαχειρίζεται και διατηρεί ενημερωμένο και ενδιαφέρον το career site της εταιρείας & το Linkedin.
 • Διαχειρίζεται την εταιρική βάση καταχώρησης των αγγελιών, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη δημοσίευση τους.
 • Συμμετέχει σε όλες τις ημέρες καριέρας, συγκεντρώνοντας βιογραφικά, παρακολουθώντας τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς και ενισχύοντας το εταιρικό προφίλ.
 • Διευρύνει τη συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, προβάλλοντας το brand employer, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές – δυνητικούς υποψηφίους.
 • Συντάσσει εγχειρίδια και οδηγούς διεξαγωγής συνεντεύξεων και λοιπών πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων.
 • Εκπαιδεύει όλους τους προϊσταμένους – συνεντευξιαστές της εταιρείας, για την ασφαλή διενέργεια των συνεντεύξεων και προσέγγισης / διαχείρισης υποψηφίων, σύμφωνα με τα πρότυπα του GDPR.
 • Βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων μέσων – καναλιών ευρέσεως υποψηφίων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για την εταιρεία και προσφέροντας παράλληλα customized υποψηφιότητες στους προϊσταμένους.
 • Συνεργάζεται με τον συνάδελφο – υπεύθυνο εκπαίδευσης του προσωπικού, για τον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων, διασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση τους
 • Αξιολογεί τους υποψηφίους και αποστέλλει το short list με το αντίστοιχο feedback στους προϊσταμένους.
 • Διενεργεί exit interviews και ενημερώνει τους άμεσα εμπλεκόμενους για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
 • Συμμετέχει στη διαχείριση του ΕΡΓΑΝΗ στην peak περίοδο

Job requirements

 • Απόφοιτος/η Σχολής Μanagement ή Οικονομικών ή Business, επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης HR, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, εκτελώντας αντίστοιχες αρμοδιότητες
 • Γνώσεις της Εργατικής Νομοθεσίας 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη  γνώση  χειρισμού MS Office, με εξειδίκευση στο Excel 
 • Στρατηγική και δημιουργική σκέψη, καθώς και ικανότητα άριστης επικοινωνίας, αναπτύσσοντας πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και παράλληλα διαχείριση πολλών και διαφορετικών projects
 • Οργανωτικότητα, προδραστικότητα, εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, κρίνονται προαπαιτούμενα
 • Επιμονή στη λεπτομέρεια
 • Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα, με θετική διάθεση
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης 

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job description

 • Επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή υλοποίηση των διαδικασιών συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στους τομείς ευθύνης του, συντονίζοντας εσωτερικά και εξωτερικά συνεργεία.
 • Αιτείται την προμήθεια των ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης.
 • Συντονίζεται με τους συνεργάτες του και τη Διοίκηση για την επίτευξη των εταιρικών στόχων συμμετέχοντας σε ομαδικά project και εταιρικές συναντήσεις.
 • Προτείνει βελτιώσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας του.
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και την υγιεινή των υφισταμένων του, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Συντονίζει τους υφιστάμενους με την προσπάθεια της εταιρείας για συνεχή βελτίωση διαδικασιών παραγωγής και συντήρησης.
 • Συντάσσει μηνιαία αναφορά τμήματος προς τον Τεχνικό Δ/ντή.
 • Συντάσσει ετήσια γραπτή αξιολόγηση της απόδοσης των άμεσα υφισταμένων του. 
 • Διασφαλίζει την τήρηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1801 ασφάλειας και υγιεινής και την υλοποίηση των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας, στους τομείς ευθύνης του.
 • Συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα πυρασφάλειας για τη συμμόρφωση της ομάδας του και των τομέων ευθύνης του στις υποδείξεις του Αρχηγού Πυρασφάλειας.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office & Autocad κρίνονται απαραίτητες
 • Πιστοποιημένες γνώσεις Αγγλικών είναι προαπαιτούμενες 
 • Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών 
 • Κατανόηση και σύνταξη μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση παραγωγικού εξοπλισμού και διαδικασιών συντήρησης είναι must 
 • Άριστη γνώση και σύνταξη διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων
 • Άριστη γνώση βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου
 • Βασικές αρχές βιομηχανικού αυτοματισμού θα εκτιμηθούν 
 • Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων με εστίαση σε γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! 

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.