Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Νέα Αγγελία για Εργασία στις Σέρρες: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πλήρης απασχόληση!

Μάθε λεπτομέρειες παρακάτω...

Περιγραφή Θέσης  

Η εταιρεία Ν. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο AGRIMON

ζητεί να προσλάβει

Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας & Τεχνικής Υποστήριξης
Περιγραφή Θέσης
 • Οργάνωση και εφαρμογή των διαχειριστικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας εταιρειών τροφίμων ISO 22000, HACCP
 • Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και δημιουργεί κουλτούρα τήρησης διαδικασιών
 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο εγγράφων (τεκμηρίωση Συστήματος Ποιότητας)
 • Ευθύνη για το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας
 • Οργάνωση και διεξαγωγή δειγματοληψίας προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
 • Προετοιμασία και αποστολή δειγμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια και παρακολούθηση σχετικών αποτελεσμάτων
 • Διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας – αναλύσεων προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
 • Συμμετοχή στη διερεύνηση αποκλίσεων και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας
 • Τήρηση αρχείου ποιότητας προϊόντων και καλουπιών

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο TEI / AEI Γεωπόνου, Χημικού ή Τεχνολόγου τροφίμων.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  θα εκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, προγραμμάτων MS Office.
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών, πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
 • Υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
 • Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης


Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας


Θα προτιμηθούν βιογραφικά υποψηφίων με δυνατότητα μετεγκατάστασης στις Σέρρες. 

Κωδικός αναφοράς

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας


Πηγή: kariera.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.