Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

ΕΡΓΑΣΙΑ-Σέρρες: Προσλήψεις προσωπικού ανακοίνωσε ο Δήμος Αμφίπολης

Ο Δήμαρχος Αμφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.

Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα  δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού
του ∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την Τρίτη
07/04/2020 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον τοµέα της καθαριότητας. 

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.