Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Σέρρες: Δεκτή η ένσταση δανειολήπτη για επανακαθορισμό οφειλής λόγω καταχρηστικού επιτοκίου

Γράφει ο Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, Βαγενάς Φώτιος...

Ιστορικό

Τράπεζα άσκησε αγωγή χρέους κατά σερραϊκής ομόρρυθμης εταιρείας και κατά των ομόρρυθμων εταίρων της και των εγγυητών. Η οφειλή ποσού 69.337 € προέρχονταν από χρεωστικό κατάλοιπο  αλληλόχρεου λογ/μου που ξεκίνησε  το 2005 μέχρι το 2014. Η αγωγή δικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών. Οι εναγόμενοι δανειολήπτες αντικρούοντας την αγωγική απαίτηση προέβαλαν, με αναλυτικές αιτιολογίες, την ένσταση ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο που διείπε την επίδικη σύμβαση,  δεν μειώθηκε, ως όφειλε με αποτέλεσμα οι τόκοι να είναι παράνομοι και καταχρηστικοί.

Το παραπάνω Δικαστήριο με την υπ’ αρ. 120/2019 προδικαστική απόφασή του έκανε δεκτή την ένσταση και διέταξε τραπεζολογιστική πραγματογνωμοσύνη, με αντικείμενο τον επανακαθορισμό των τόκων και της οφειλής γενικότερα,  με κυμαινόμενο επιτόκιο,  όπως αυτό έπρεπε να είχε κυμανθεί (ενίοτε μειωθεί) με βάση αντικειμενικούς επιτοκιακούς δείκτες. Αναμένεται η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, η οποία ανατέθηκε σε καθηγητή λογιστικής του πρώην ΤΕΙ Σερρών και ήδη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τα οφέλη  για τους εναγόμενους δανειολήπτες

1) Το σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι  ότι η απαίτηση της τράπεζας ποσού 69.337 € απαρτίζεται από τόκους 54.010€, οι οποίοι θα επαναϋπολογιστούν  με αληθώς κυμαινόμενο επιτόκιο κι όχι με το συμβατικό που  κρίθηκε μη σύννομο (και γι΄αυτό διατάχθηκε η σχετική λογιστική πραγματογνωμοσύνη). Εύλογα προβλέπεται, ότι ο επανυπολογισμός θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των οφειλόμενων τόκων και άρα σε μείωση της απαιτήσεως εν γένει.

2) Έως ότου επανυπολογιστούν οι τόκοι με ορθό επιτόκιο κι εκκαθαριστεί η απαίτηση, η υπόθεση δεν μπορεί να τελεσιδικήσει και η τράπεζα δεν μπορεί να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση  σε βάρος της περιουσίας της εταιρείας, των εταίρων και των εγγυητών.

3) Η εκκρεμοδικία ανοίγει νέες δυνατότητες κι ευκαιρίες στους δανειολήπτες για διαπραγματευτούν, στο μεταξύ, με την αντίδικο τράπεζα, από καλύτερη διαπραγματευτική  θέση.

Επιμύθιο

Η τραπεζική απαίτηση εμφανίζεται τις περισσότερες φορές ότι είναι ανελαστική, αναπόδραστη, αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε έτσι. Η επισταμένη διερεύνηση μιας τραπεζικής απαιτήσεως  μπορεί να καταδείξει τα αδύναμα σημεία της, τις παρανομίες που αυτή μπορεί να εμπεριέχει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία σε δικαστικό επίπεδο, να οδηγήσει σε μείωση της απαίτησης και να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του δανειολήπτη συνολικά.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.