Οικονομια

Σέρρες: ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προσλήψεις 4 ατόμων από την Κρι-Κρι

Μάθε λεπτομέρειες παρακάτω...

HR SPECIALIST (Recruiter)

Job description

Αναθεωρεί και συνεχώς βελτιώνει τη διαδικασία της προσέλκυσης και της επιλογής προσωπικού, με στόχο την ταχύτερη και την ποιοτικότερη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, καθώς και τη σύναψη win – win συνεργασιών, μεταξύ της Κρι Κρι και των νέων συνεργατών!

 

 Αρμοδιότητες: 

 • Ανανεώνει όλες τις υπάρχουσες περιγραφές θέσεων εργασίας, συντάσσοντας παράλληλα νέες σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων, προκειμένου να αντιστοιχούν με τις τις ανάγκες της εταιρείας.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη της Δ/νσης HR, για τη βελτίωση όλων των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στις παροχές, με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Διαχειρίζεται και διατηρεί ενημερωμένο και ενδιαφέρον το career site της εταιρείας & το Linkedin.
 • Διαχειρίζεται την εταιρική βάση καταχώρησης των αγγελιών, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη δημοσίευση τους.
 • Συμμετέχει σε όλες τις ημέρες καριέρας, συγκεντρώνοντας βιογραφικά, παρακολουθώντας τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς και ενισχύοντας το εταιρικό προφίλ.
 • Διευρύνει τη συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, προβάλλοντας το brand employer, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές – δυνητικούς υποψηφίους.
 • Συντάσσει εγχειρίδια και οδηγούς διεξαγωγής συνεντεύξεων και λοιπών πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων.
 • Εκπαιδεύει όλους τους προϊσταμένους – συνεντευξιαστές της εταιρείας, για την ασφαλή διενέργεια των συνεντεύξεων και προσέγγισης / διαχείρισης υποψηφίων, σύμφωνα με τα πρότυπα του GDPR.
 • Βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων μέσων – καναλιών ευρέσεως υποψηφίων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για την εταιρεία και προσφέροντας παράλληλα customized υποψηφιότητες στους προϊσταμένους.
 • Συνεργάζεται με τον συνάδελφο – υπεύθυνο εκπαίδευσης του προσωπικού, για τον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων, διασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση τους
 • Αξιολογεί τους υποψηφίους και αποστέλλει το short list με το αντίστοιχο feedback στους προϊσταμένους.
 • Διενεργεί exit interviews και ενημερώνει τους άμεσα εμπλεκόμενους για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
 • Συμμετέχει στη διαχείριση του ΕΡΓΑΝΗ στην peak περίοδο

Job requirements

 • Απόφοιτος/η Σχολής Μanagement ή Οικονομικών ή Business, επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης HR, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, εκτελώντας αντίστοιχες αρμοδιότητες
 • Γνώσεις της Εργατικής Νομοθεσίας 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη  γνώση  χειρισμού MS Office, με εξειδίκευση στο Excel 
 • Στρατηγική και δημιουργική σκέψη, καθώς και ικανότητα άριστης επικοινωνίας, αναπτύσσοντας πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και παράλληλα διαχείριση πολλών και διαφορετικών projects
 • Οργανωτικότητα, προδραστικότητα, εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, κρίνονται προαπαιτούμενα
 • Επιμονή στη λεπτομέρεια
 • Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα, με θετική διάθεση
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης 

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ

Job description

 • Βελτιώνει καθημερινά το πλαίσιο συνεργασίας με το υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Μεριμνά για τη συνεχή αναζήτηση νέων πελατών, βάσει του πλάνου στόχευσης
 • Καθορίζει το πρόγραμμα – χρονοδιάγραμμα επισκέψεών, με γνώμονα το καλύτερο time management και το παραδίδει στον προϊστάμενο προς έγκριση
 • Συνεργάζεται με τους τοπικούς συνεργάτες - αντιπροσώπους των περιοχών Μεσσηνίας, Αμοργού, Μυκόνου, Τήνου, Σάμου και Νοτίων Προαστίων Αττικής, διασφαλίζοντας μια win win σχέση   
 • Χειρίζεται παροχές και εκπτώσεις, βάσει καθορισμένου budget, για τη σύναψη συμφωνιών με τους τελικούς πελάτες 
 • Εστιάζει την προσοχή του/ης, στους οδηγούς πωλητές (xvan) των αντιπροσώπων, παρακολουθώντας τα δρομολόγια τους, προτείνοντας βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές, με στόχο την κερδοφόρα λειτουργία τους
 • Διαχειρίζεται το εταιρικό εμπορικό πρόγραμμα μέσω tablet, καταχωρώντας νέους πελάτες και τυχόν ελλείψεις της αγοράς, παρακολουθώντας παράλληλα τις εμπορικές συμφωνίες 
 • Κάνει προβλέψεις πωλήσεων της περιοχής του/ης  σε τακτική βάση ανά προϊόν, κατηγορία πελατών, γεωγραφική περιοχή και συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο budget πωλήσεων και εξόδων
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες του ανταγωνισμού και τις καταγράφει στο εβδομαδιαίο report
 • Μεριμνά τα υπόλοιπα πελατών να μην υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα plafon πιστώσεων

Job requirements

Τυπικά προσόντα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, κρίνεται απαραίτητο
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης Management ή Negotiatios ή Marketing, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, είναι MUST
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις παραδοσιακής τοπικής αγοράς (μικρά σημεία: περίπτερα, mini markets, κτλ.), κρίνονται απαραίτητες
 • Εμπειρία σε πρακτικές διαπραγμάτευσης και χειρισμού παροχών, είναι προαπαιτούμενη 
 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση ERP, με εξειδίκευση στο SAP θα εκτιμηθεί)
 • Δυνατότητα διανυκτερεύσεων εκτός Αττικής σε μηνιαία βάση

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Job description

 • Έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία της εφαρμογής των ορθών βιομηχανικών πρακτικών, των διαδικασιών και των συστημάτων ποιότητας που τηρεί η εταιρεία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, από την παραλαβή υλικών μέχρι την παράδοση τελικών προϊόντων.
 • Διακοπή της παραγωγής σε περίπτωση που κριθεί ότι διακυβεύεται η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος
 • Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των πρακτικών και οδηγιών του εργαστηρίου καθώς και των GLP’s
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και ενημέρωση του Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου και των εμπλεκόμενων τμημάτων σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές.
 • Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων και εξαγωγή τάσεων.
 • Συνεργασία με το Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου με στόχο τη σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. 
 • Επικαιροποίηση, επαλήθευση και προσαρμογή των μεθόδων και των οδηγιών εργασίας του εργαστηρίου βάση της εξέλιξης της επιστήμης και των συνθηκών της παραγωγής.
 • Μέριμνα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
 • Συντονισμός και οργάνωση του προσωπικού, καταμερισμός των εργασιών και καθηκόντων.
 • Μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου.
 • Συμμετοχή στο panel οργανοληπτικής εξέτασης του RnD με σκοπό την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.
 • Σε συνεργασία με το Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου και κατά περίπτωση με άλλα τμήματα της εταιρείας, ανάληψη και διεκπεραίωση projects που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Εισηγήσεις προς τον προϊστάμενο για τυχόν μεταβολές ή προσθήκες σε έγγραφα, μεθόδους, οδηγίες κλπ που προωθούν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και τη διασφάλιση ή και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 

Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου, Βιολόγου, Γεωπόνου Τεχνολόγου Τροφίμων (ΑΕΙ), Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφών σχολών με κατεύθυνση στα τρόφιμα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων για τουλάχιστον 4 έτη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώσεις Υλοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
 • Επιθυμητή γνώση SAP και στατιστικών εφαρμογών
 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητες δεξιότητες: προγραμματισμός και οργάνωση, σεβασμός στις διαδικασίες, επικοινωνιακές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job description

 • Επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή υλοποίηση των διαδικασιών συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στους τομείς ευθύνης του, συντονίζοντας εσωτερικά και εξωτερικά συνεργεία.
 • Αιτείται την προμήθεια των ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης.
 • Συντονίζεται με τους συνεργάτες του και τη Διοίκηση για την επίτευξη των εταιρικών στόχων συμμετέχοντας σε ομαδικά project και εταιρικές συναντήσεις.
 • Προτείνει βελτιώσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας του.
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και την υγιεινή των υφισταμένων του, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Συντονίζει τους υφιστάμενους με την προσπάθεια της εταιρείας για συνεχή βελτίωση διαδικασιών παραγωγής και συντήρησης.
 • Συντάσσει μηνιαία αναφορά τμήματος προς τον Τεχνικό Δ/ντή.
 • Συντάσσει ετήσια γραπτή αξιολόγηση της απόδοσης των άμεσα υφισταμένων του. 
 • Διασφαλίζει την τήρηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1801 ασφάλειας και υγιεινής και την υλοποίηση των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας, στους τομείς ευθύνης του.
 • Συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα πυρασφάλειας για τη συμμόρφωση της ομάδας του και των τομέων ευθύνης του στις υποδείξεις του Αρχηγού Πυρασφάλειας.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office & Autocad κρίνονται απαραίτητες
 • Πιστοποιημένες γνώσεις Αγγλικών είναι προαπαιτούμενες 
 • Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών 
 • Κατανόηση και σύνταξη μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση παραγωγικού εξοπλισμού και διαδικασιών συντήρησης είναι must 
 • Άριστη γνώση και σύνταξη διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων
 • Άριστη γνώση βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου
 • Βασικές αρχές βιομηχανικού αυτοματισμού θα εκτιμηθούν 
 • Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων με εστίαση σε γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! 

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.