Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Εμπορικός Σύλλογος Σερρών: Επιδοτούμενα Προγράμματα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί  δύο (2) Επιδοτούμενα Προγράμματα

Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που εντάσσονται  στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Το πρώτο πρόγραμμα (1)  με τίτλο “Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας” αφορά 7.000 Εργαζομένους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών)  και για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης

 • Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Βασικό Επίπεδο)
 • Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Προχωρημένο Επίπεδο)
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Βασικό Επίπεδο)
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Προχωρημένο Επίπεδο)
 • Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019.

 Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε  https://089.esee.gr/p/m/aitisi/el-GR.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε  https://089.esee.gr/news/m/2/el-GR.

 

Το δεύτερο (2) Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics ” αφορά 1.250 Εργαζομένους (συνολικής διάρκειας 80 ωρών) . Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

 Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών/Διαλογέας
 • Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων Γραμματέας Διοίκησης
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Γραφείου 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.  

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε https://024.esee.gr/p/m/aitisi/el-GR

 Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε https://024.esee.gr/news/m/2/el-GR

Δικαίωμα συμμετοχής και για τα δυο προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 1. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

 

 

Δικαιολογητικά Αίτησης

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ταχυδρομικά ή να αποστείλουν με mail, στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 105 63 Αθήνα, διεύθυνση e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση - βαθμολόγηση και κατάταξή τους. Η προθεσμία παραλαβής από την Ε.Σ.Ε.Ε. των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει στις 04/09/2019, ώρα 12.00 και λήγει στις 09/10/2019 και ώρα 14:00.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτησή τους, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

1 Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη ή ως pdf από το https://024.esee.gr)
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
3 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
4 Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
5 Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
6 Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
Για τους εργαζόμενους: ένα από τα παρακάτω
Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα
Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
7 Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της αίτησης συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν αριθμημένα (1-7 ) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται:είτε ταχυδρομικά (παραλαβή από την Ε.Σ.Ε.Ε.. πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) με την ένδειξη:

Προς: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 42,
Τ.Κ. 105 63
Αθήνα

Δικαιολογητικά για την Πράξη
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
Ονοματεπώνυμο: ………..
Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): ……….
Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση): ………..
είτε αποστέλλεται με e mail (παραλαβή από Ε.Σ.Ε.Ε. πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σε μορφή zip αρχείου με σαρωμένα (Scan) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Το zip αρχείο θα πρέπει να φέρει ονομασία 024-ESEE-1-####-####.zip (όπου 024-ESEE-1-####-#### ο αριθμός ΚΑΥΑΣ της ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερόμενου).

 

 

 

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.