Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών

Ο Δήμος Σερρών

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών" με προϋπολογισμό 38.500,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

 
 
 
 
 
 
Συνημμένα αρχεία:

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.