Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Δήμος Σερρών: Προμήθεια Δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων έτους 2019

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων έτους 2019» με Συστημικό αριθμό 72260, προϋπολογισμού ποσού 61.320,00 € χωρίς ΦΠΑ & 76.036,80 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
 
 
 
 
 
Συνημμένα αρχεία:

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.