Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Σέρρες: Κρι-Κρι: Στις 9/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Κρι-Κρι στις 9 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη... και ώρα 1:00μ.μ. στην Έδρα της επιχείρησης στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

3) Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019.

5) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

6) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

Πηγή: Reporter.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.