Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Σέρρες: Ο Παναγιώτης Τσινάβος πούλησε 20.000 μετοχές της Κρι-Κρι

Μάθε λεπτομέρειες παρακάτω...
Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 24/05/2019 σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,1605 ευρώ έκαστη.

Πηγή: Capital.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.