Μερικές φορές οι παλιές Ελληνικές ταινίες είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους…

Και όπως γράφουν οι ιστορίες μυθοπλασίας: Πάσα ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις στα Σέρρας είναι… εντελώς συμπωματική!