Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Πολιτισμος

Σέρρες: Με κατάνυξη η Ακολουθία του Επιταφίου στη Μητρόπολη Σερρών (ΦΩΤΟ)

Με κατάνυξη αλλά και ζέουσα προσδοκία της αναστασίμου ελπίδος,

τελέσθηκαν και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, οι ιερές ακολουθίες της αγίας και μεγάλης Παρασκευής, κατά την οποία η αγία μας Εκκλησία ποιεί ανάμνηση των αγίων και σωτηρίων Παθών καθώς και της θεόσωμης Ταφής και της εις Άδου καθόδου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τελούσα λειτουργικώς κατά το εσπέρας, τον Όρθρο του αγίου και Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένως, σήμερα αγία και Μεγάλη Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος χοροστάτησε στην ακολουθία του εσπερινού της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου μας, που τελέσθηκε στις 10:00 το πρωΐ στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών.

Ακολούθως, στη 1:00 το μεσημέρι, στον χώρο έμπροσθεν του ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής του Β' Κοιμητηρίου Σερρών, τελέσθηκε η δίχως λιτάνευση ιερά ακολουθία του Επιταφίου θρήνου, κατά την διάρκεια της οποίας ο χοροστατών Σεβ. κ. Θεολόγος, ανέπεμψε ειδική δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των εκ της νόσου Covid-19, κεκοιμημένων αδελφών μας, οι οποίοι αναπαύονται στο ως είρηται Κοιμητήριο.

Στις 3:00 το μεσημέρι, ο Σεβ. κ. Θεολόγος μετέβη στο Α' Κοιμητήριο Σερρών, όπου επί του ειδικώς διαμορφωμένου υπερώου, τέλεσε την ιερά ακολουθία της Αποκαθηλώσεως και ακολούθως, προ του ιερού κουβουκλίου, έψαλε τα εγκώμια, δίχως την λιτάνευση του Επιταφίου. Εν συνεχεία, το αποκαθηλωθέν "Σώμα" του Κυρίου μας οδηγήθηκε στο πλησίον του υπερώου λελατομημένο εκ πέτρας κενοτάφιο.

Προ της απολύσεως, ο Σεβ. ευχήθηκε υπέρ μακαρίας και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών όλων των κεκοιμημένων αδελφών μας, οι οποίοι όπως χαρακτηριστικώς ετόνισε, αναμένουν την κοινή Ανάσταση, λουσμένοι στο ανέσπερο φως της αιωνιότητος, που μόνον ο Χριστός, η ανάσταση και η ζωή μας, χαρίζει. Υπεγράμμισε δε, ότι μόνον η δύναμη της αγάπης νικά τον θάνατο.

Στις 6:00 το απόγευμα, ο Σεβ. κ. Θεολόγος χοροστάτησε στην ακολουθία του Επιταφίου θρήνου, που τελέσθηκε στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών.

Προ του «Δι' εὐχῶν», εμπνεόμενος ο Σεβασμιώτατος από το δοξαστικό Τροπάριο της στ' ωδής του Κανόνος της ακολουθίας του Όρθρου του αγίου και Μεγάλου Σαββάτου: «Βροτοκτόνον ἀλλ' οὐ θεοκτόνον, ἔφυ τό πταῖσμα τοῦ Ἀδάμ...», απηύθυνε λόγους θεολογικούς και επιστηρικτικούς προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας των Σερρών, το οποίο εφέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, συμμετείχε με έναν ιδιαίτερο και άκρως συγκινητικό τρόπο στις ιερές ακολουθίες της αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.

Μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι, «Μεγάλα, εξαίσια, φοβερά και σωτήρια ιερούργησε σήμερον ο Κύριός μας, αδελφοί μου, επάνω στον Σταυρό. Διά του θανάτου Του, ελευθέρωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από το βάρος της ενοχής εκ του προπατορικού αμαρτήματος, κατακρίνοντας την αμαρτία στο θεανδρικό Του πρόσωπο.

Ανήλθε ο ελευθερωτής Κύριός μας στον Σταυρό και διά των αντιθέτων ενίκησε τα αντίθετα. Διά της απολύτου και άκρας ταπεινώσεώς Του εταπείνωσε την υπερηφάνεια του διαβόλου και εδίδαξε θεοπρεπώς στον άνθρωπο, ο οποίος ηθέλησε να καταστεί θεός χωρίς Θεόν, αυτονομημένος και αποξενωμένος από την πηγή της Ζωής, την σωτήριο αλήθεια, ότι "παρ' αυτώ μόνω πηγή ζωής και εν τω φωτί Αυτού οψόμεθα φώς".

Απεκόπη ο άνθρωπος υπαρξιακώς απ' Αυτήν την πηγή και δια τούτο εγεύθη θανάτου, στην διπλή του μορφή, σωματικό και πνευματικό.

Ο Χριστός ανέρχεται επί του Σταυρού ταπεινούμενος για να νικήσει διά της αληθείας, το ψεύδος. Μας λέγουν οι άγιοι της Εκκλησίας Πατέρες, ότι ο Κύριός μας, "θεοσόφω δελεάσματι" ηγγίστρευσε τον υπερήφανο όφι, "το αδηφάγο κήτος" χρησιμοποιώντας τον Σταυρόν Του ως «αγκίστρι» και ως «δόλωμα» το ίδιο το πανάχραντο Σώμα Του, έτσι ώστε η παναγία ψυχή Του ενωμένη με την Θεότητα να κατέλθη διά του Σταυρού και του θανάτου στον Άδη, όπου και έλαμψε, εφώτισε τα σκιερά βασίλεια με το ζωογόνο και άκτιστο Φως, εδέσμευσε τον ισχυρό και ανθρωποκτόνο τύραννο, που επιστεύετο ως θεός διά την αλαζονείαν του, ελευθερώνοντας την ''εν σκότει και σκιά θανάτου'' ευρισκομένη ανθρωπότητα από τα δεσμά του διαβόλου και τον φόβο του θανάτου.

Σήμερον, αδελφοί μου, ο Παράδεισος έγινε και πάλιν βατός, προσβάσιμος, προσιτός και οικείος για τους ανθρώπους. Πρώτος εισήλθε σ' αυτόν ένας ληστής, ένας κακούργος, θέτοντας ως κλειδί την μετάνοιά του.

Σήμερον, εορτάζομεν την δημιουργία της Εκκλησίας, εκ της ζωηφόρου πλευράς του Χριστού, ο οποίος υφίσταται εκουσίως και φιλοστόργως, για την ανάπλαση και σωτηρία μας, ύπνον φυσίζωον.

Ως ποτέ εκ του υπνώττοντος Αδάμ ο Θεός έπλασε την Εύα, έτσι κατά την στιγμήν του σταυρικού θανάτου, εκ της πλευράς του νέου Αδάμ, του Χριστού, δημιουργείται η Εκκλησία.

Η αγία Εκκλησία μας θεμελιώνεται στα δύο κορυφαία μυστήρια, του Βαπτίσματος δηλαδή και της θ. Κοινωνίας, τα οποία υποδηλώνονται από το ύδωρ και το αίμα που έρευσαν από την ζωηφόρο πλευρά του Κυρίου μας και χωρίς τα οποία ούτε νοείται, ούτε ονομάζεται κανείς χριστιανός.

Σήμερον, εορτάζομεν τον θείον σαββατισμόν, την κατάπαυση δηλαδή όλων των έργων του Θεού, που αφορούν στην αναδημιουργία και ανάπλαση του ανθρώπου.

Εδημιούργησε, στην αυγή της ανθρωπίνης ιστορίας, ο Θεός τον άνθρωπον και εκείνος ημαύρωσε το ''κατ' εικόνα'' και οδηγήθηκε αφεύκτως στον θάνατον, πνευματικόν τε και σωματικόν. Κατήλθε ο Θεός επί της γης ως άνθρωπος ταπεινός, προσέλαβε την ανθρωπίνην φύσιν εκ των αγνών αιμάτων της Παναγίας μας, την οποίαν και εθέωσε, καθιστώντας την αγία γαστέρα της Θεοτόκου, το εργαστήριον της ιδικής μας θεώσεως.

Σήμερον, τέλος, εκπέμπεται και ένα ακόμη δυνατό μήνυμα εκ του Σταυρού του Κυρίου μας. Το πταίσμα, η βαθειά υπαρξιακώς αστοχία και αμαρτία εθανάτωσε πνευματικώς τον άνθρωπο, απομακρύνοντάς τον από την πηγή της ζωής.

Ημπορεί οι διώκτες του Χριστού και της Εκκλησίας, κάθε εποχής, περιβαλλόμενοι με την ισχύ και την πρόσκαιρη δόξα τους, να ηθέλησαν να φονεύσουν τον Θεόν, να κλείσουν τον Χριστόν μέσα στον τάφον, να τον βγάλουν από τις ανθρώπινες καρδίες, να τον φυλακίσουν στο περιθώριο της ανθρώπινης ζωής.

Όσο και αν προσπαθούν, τούτο και αμήχανον είναι και αυτοκαταστροφικό για τους ιδίους. ''Μάτην, λοιπόν, φυλάττεις τον τάφον του Χριστού, κουστωδία! Ου γαρ καθέξει τύμβος αυτοζωΐαν! Ακουέτωσαν λοιπόν ταύτα πάντες''.

Ο Σταυρός του Κυρίου μας, αδελφοί, μας έδωσε ζωή, ο θάνατός Του, ανάσταση. Βασιλεύει προσκαίρως αλλά δεν αιωνίζει πλέον ο θάνατος στην ζωή των ανθρώπων.

Ο θάνατος νικήθηκε οριστικά! Μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας έγινε ύπνος, πέρασμα, Πάσχα, διάβαση στην αιωνιότητα, οδός για την πορεία μας στον ουρανό, αρχή μίας καινούριας ατελεύτητης ζωής.

Ο ποτέ ανίκητος εχθρός έγινε από τον Χριστό υπάκουος υπηρέτης του ανθρώπου για την αθανασία και την πληρότητα της ζωής. Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη σηματοδοτεί την ιδική μας άνοδο και ανάσταση στην χώρα των ζώντων, στην τρισευδαίμονα πατρίδα της εν Χριστώ αειζωΐας».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Σέρρες | Χρήστος Καναρόπουλος

Πηγή: Romfea.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.