Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Πολιτισμος

Σαν σήμερα στα… Σέρρας

1923

Ο Υπουργός Πρόνοιας Δοξιάδης αφίχθηκε στην πόλη των Σερρών. Με παρέμβαση του στον Υπουργό Γεωργίας αποφασίστηκε να απαλλοτριωθούν 16 τσιφλίκια στην περιφέρεια Σερρών, 10 στην περιοχή Σιδηροκάστρου, ένα στην Νιγρίτα καθώς και τα μετόχια των μονών Ιβήρων και Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους.

1965

Η εφημερίδα Ελληνικός Βορράς έγγραφε: «Οι Παπανδρεϊκοί δήμαρχοι και κοινοτάρχαι του Νομού μας, οι απαρτίζοντες την διοικούσα επιτροπήν της Τοπικής Επιτροπής Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Σερρών, απέστειλαν σήμερον προς τον κ. Πρωθυπουργό, τον υπουργόν Εσωτερικών, την ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ Νομού Αττικής τηλεγράφημα δια του οποίου διαμαρτύρονται δια τας ασκηθείσας διώξεις εναντίον των Δημάρχων και Κοινοταρχών οίτινες έλαβον μέρος εις πολιτικάς συγκεντρώσεις, δηλούν δε ότι τίθενται απολύτως αλληλέγγυοι προς τους διωκόμενους συναδέλφους των και αξιούν την παύσιν της διώξεώς των».

1965

(Σάββατο) «Ένας αιωνόβιος πλάτανος «απέθανεν» αιφνιδίως. Κατεπλάκωσε τους πελάτας εξοχικού κέντρου εις Σέρρας. Θύματα: 3 τραυματίαι και 3 αυτοκίνητα καταστράφηκαν». Το γεγονός αυτό το ανέγραψε την επομένη ημέρα (14/9/1965) η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς».

Γεγονότα, απο το «Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών» Επιμέλεια του δημοσιογράφου: Σάκη Π. Αραμπατζή

πηγή: https://www.anexartitos.gr/

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.