Πολιτισμος

Σέρρες: Προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Σερρών - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΦΑ Σερρών ανακοινώνει

την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ΥΕ εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
εργασιών του Υποέργου 7 ‘’Ανασκαφικοί Καθαρισμοί-Δοκιμαστικές Τομές’’ της Πράξης:
‘’ Στερέωση, Συντήρηση, Αποκατάσταση, και Ανάδειξη Μνημείου Τύμβου ‘’Καστά’’, στην Αμφίπολη Σερρών’’, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος του ενός ημερολογιακού μήνα.

Προκήρυξη

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.