Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Πολιτισμος

Σέρρες, Ἐπιστημονική Ἡμε¬ρίδα μέ θέμα: «Οἱ οὐράνιοι προστάτες τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί ὁ κοινός συνεορτασμός τους».

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στό πλαίσιο τῆς ἀξιοχρέου ποιμαντικῆς της διακο­νίας, καρπός τῆς ὁποίας εἶναι ὁ ἀπό ἐφέτος ἐγκαινιαζόμενος κοινός ἑορτασμός τῆς Συνάξεως

ὅλων τῶν οὐρανίων προστα­τῶν της, πα­λαιῶν καί νεωτέρων, πού συνδέο­νται μέ τήν ἐν χρόνῳ καί τόπῳ διακονία της, ἐκείνων δηλαδή πού ἐκοπία­σαν γιά τήν σπορά τοῦ εὐαγγελικοῦ λό­γου, ἐγεννήθησαν, ἔζησαν καί ἐμαρτύρησαν στήν περιοχή τῶν Σερρῶν, διοργανώνει, στό ξενο­δο­χεῖο «Elpida Resort» στίς Σέρρες, στίς 11:00 τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου 9 Νοεμ­βρίου, Ἐπιστημονική Ἡμε­ρίδα μέ θέμα: «Οἱ οὐράνιοι προστάτες τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί ὁ κοινός συνεορτασμός τους». Στήν ἐν λόγῳ Ἡμερίδα θά συμμετάσχουν μέ ὁμιλίες τους οἱ Ἐλλογ. Καθη­γη­τές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς καί κ. Ἰωάννης Μπάκας ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης και Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, οἱ ὁποῖοι θά ἀναφερ­θοῦν, ἐξ ἐπό­ψεως θεολογικῆς, στήν λειτουργική τιμή τῶν Ἁγίων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ ἑορ­τασμός τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Σερρῶν καί Νιγρίτης ἁγίων θά τελεῖται κατ' ἔτος τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Νοεμβρίου. Ἐφέτος ἡ ἑορτή θά τιμηθεῖ τό Σάββατο 9 καί τήν Κυριακή 10 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ. στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν. Κατά τίς δύο αὐτές λατρευτικές συνάξεις, που θά ξεκινήσουν μέ τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ τό Σάββατο 9 Νοεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευμα καί θά ὁλοκληρωθοῦν τήν Κυριακή 10 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ. μέ τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, θά εὑρίσκονται στόν παλαίφατο Καθεδρικό Ναό μας ὅσα ἱερά Λείψανα ὑπάρχουν ἀπό τούς ἁγίους προστάτας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί φυλάσσο­νται στούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί συγκεκριμένως τῶν ἁγίων: Τιμίου Προδρόμου, Ἀποστόλου Παύλου, Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος καί Στρατηλάτου, Γε­ωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος, Γεωργίου, Πλάτωνος, Πολυεύκτου καί Ἀδρι­ανοῦ, Ἰωάννου τοῦ κτίτορος, Ραφαήλ τοῦ θαυμα­τουργοῦ, Νικήτα τοῦ νεο­μάρτυρος καί Γρηγορίου Καλλίδου, πρός ἁγια­σμόν καί πνευ­ματικήν ἐνί­σχυσιν τῶν πι­στῶν.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τό Σάββατο 9 Νοεμβρίου, θά τιμηθοῦν μέ τήν ἀνώτερη διάκριση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δηλαδή τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Νικήτα οἱ : Πανοσ. Ἀρχιμ. Γρηγόριος Γεωργουδάκης, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Παῦλος Κοσατζῆς, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαχρήστου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτρος Χρῆστος Τσιφούτης καί Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παρασκευόπουλος, γιά τήν πνευματική προ­σφορά τους στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, οἱ ὁ­ποῖ­οι πλέ­ον τῶν πεν­τή­κον­τα ἐ­τῶν ὑπηρέτησαν θεοφιλῶς καί εὐόρκως τό ἱερόν θυσιαστήριον.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.