Πολιτισμος

Σέρρες, Ιερό Παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου Νέου Σουλίου: Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων

Τό δημοτικό διαμέρισμα Νέου Σουλίου

βρίσκεται σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1836, σύμφωνα μέ παλαιές προφορικές μαρτυρίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήνλειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Παρεκκλήσια τοῦ Προφήτου Προδρόμου, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίας Μαρίνης καί Ἁγίου Δημητρίου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Γεώργιος Παντούσης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,2 χλμ. 
Τηλ. 23210 91106 T.K. 62100

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.