Σέρρες: Το εβδομαδιαίο πρόγραμμά του ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας: 


- Στά πλαίσια τῆς συνεχοῦς φροντίδος, πού ἐπιδεικνύει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ φόβο Θεοῦ καί ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης, γιά τήν διά βίου κατήχηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας μας στίς ἀλήθειες καί τά διδάγματα τῆς ἁγίας πίστεώς μας, συγκαλεῖ τό Σάββατο 13 Ὀ­κτω­βρί­ου, Γενική Σύναξη Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Σερρῶν, κα­τὰ τὴν ὁ­ποία, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θὰ ἀ­να­φερ­θεῖ στὸ σπου­δαῖ­ο γιὰ τὴν Ἐκ­κλη­σί­α ἔρ­γο τῆς κα­τη­χή­σε­ως καὶ θὰ ἐ­πι­δώ­σει τά διοριστήρια ἔγγραφα στούς Κατηχητές καί Κατηχήτριες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

- Στίς 5:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας, στά πλαίσια τῶν λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν, πού διοργανώνονται μέ ἀφορμή τὴν ἱ­ε­ρὰ μνή­μη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Πα­ρα­σκευ­ῆς τῆς Ἐ­πι­βα­τι­νῆς, ὁ Σεβ. θά ὑποδεχθεῖ στὰ προ­πύ­λαι­α τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γ. Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερρῶν, τὴν θαυ­μα­τουρ­γὸ ἱ­ε­ρὰ ἐ­κό­να τῆς «Πα­να­γί­ας Ὀ­λυμ­πι­ω­τίσ­σης», ἡ ὁποία βρίσκεται ἀποτεθη­σαυρισμένη στὴν ὁ­μώ­νυ­μη Ἱερά Μονή Ελασσῶνος. Ἡ ἀρχαιοτάτη ἱ­ε­ρὰ εἰ­κό­να τῆς «Πα­να­γί­ας Ὀ­λυμ­πι­ω­τίσ­σης», θά παραμείνει γιά προσκύ­νηση στὴν ἀν­δρώ­α Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁ­γ. Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερρῶν ἕ­ως καί τό Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου, ὅπου κα­θη­μερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνί­σχυση τῶν πιστῶν.

- Τήν Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουρ­γήσει στὴν πα­νη­γυ­ρι­κὴ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὴν ἀν­δρώ­α Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν, μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς.

            - Στίς 10:30 τό πρωΐ τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στό ἱερό μνημόσυνο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, μέ ἀφορμή τήν ἡμέρα τιμῆς τοῦ Μα­κε­δο­νι­κοῦ Ἀ­γῶ­νος.

 - Κοντά στούς κατοίκους τῶν Ν. Κερδυλίων θά βρεθεῖ τήν Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, προκειμένου νά ἱερουργήσει στήν θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων, στὸ τέ­λος τῆς ὁ­ποί­ας θά τελεσθεῖ ἱ­ε­ρὸ μνημόσυνο ὑ­πὲρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῶν μαρ­τυ­ρι­κῶς τε­λει­ω­θέν­των κα­τοί­κων τῶν Κερ­δυ­λί­ων ὑ­πὸ τῶν Γερ­μα­νι­κῶν κα­το­χι­κῶν στρα­τευ­μά­των. Ἀ­μέ­σως  μετά θά ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση στό ἡρῶο.

- Τήν Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου, στίς 10:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. θά τελέσει τόν Ἁγιασμό, μὲ ἀ­φορ­μὴ  τήν ἔναρξη τῆς νέας Ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κῆς χρονιᾶς, στό Τ.Ε.Ι. Σερρῶν καὶ ἀ­κο­λού­θως θὰ ἀ­να­χω­ρή­σει γιὰ τὸ  Ροῦσ­σε τῆς Βουλ­γα­ρί­ας, ὅ­που θὰ ἐκ­προ­σω­πή­σει τὸν Πα­ναγιώτατο Οἰ­κουμενικό Πα­τρι­άρ­χη στὶς ἑόρ­τι­ες, ἐ­πε­τει­α­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις, πού δι­ορ­γα­νώ­νει ἡ Ἱ­ε­ρὰ Μη­τρό­πο­λη Ροῦσ­σε τῆς Βουλ­γα­ρί­ας.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.

Ο Καιρός

Cloudy

3°C

Σέρρες

Cloudy

Humidity: 54%

Wind: 19.31 km/h

  • 04 Jan 2019

    Snow Showers 3°C 1°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 2°C -4°C