Κοινωνια

Σέρρες: Εκμίσθωση Κυλικείου του 5ου Γενικού Λυκείου του Δήμου Σερρών

Προκηρύσσουμε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου, εννεαετούς διάρκειας, στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 5ου Λυκείου Δήμου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί...

την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.30 , στο γραφείο των Σχολικών επιτροπών 119 (κτήριο Νομαρχίας), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
 
Συνημμένα αρχεία:

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.